H.E.R. Systém
Hlasovací, Evidenční a Řídící Systém

H.E.R. system


Hlasovací systém je určený pro městská a místní zastupitelstva a svojí koncepcí komponentů a programového vybavení umožňuje variabilně reagovat na potřeby objednavatele. Systém může být instalován pevně nebo mobilně, podle prostorových možností. Samotné ovládací prvky, hlasovací jednotky a čipové karty jsou jednoduché a jednoznačné na obsluhu a přípravu před zasedáním.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk