H.E.R. Systém
Hlasovací, Evidenční a Řídící Systém

Historie

H. E. R. Systém je výrobkem společnosti A.S. Partner s.r.o., která byla založená v dubnu roku 1993 se zaměřením na vývoj, výrobu a prodej aplikací hlasovacích zařízení, konferenčních a vyhodnocovacích systémů.

První H. E. R. Systém byl nainstalován v roce 1993 v městě Poprad pro automatizaci průběhu zasedání městského zastupitelstva. Ve stejném roce se pomocí H. E. R. Systému zajistilo zasedání výkonného výboru Světové federace měst v Popradě.

V roce 1996 byla bezdrátová verze H. E. R. Systému předána Městské časti Košice – Jih.

V roce 1998 byla městu Levice předána první aplikace H. E. R. Systému rozšířená o konferenční systém.

V roce 2004 se v městě Levice předala první built-in verze H. E. R. Systému.

V současnosti H.E.R. Systém pro jednání zastupitelstva využívá více jak 70 měst a městských častí na území ČR, SR a Polska.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk