H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

Wstecz / H.E.R. system - AIO (All In One) wifi

Najnowszy, zaawansowany technologicznie produkt łączy niezawodność i ergonomię systemu głosującego i konferencyjnego w jedną całość.

Przygotowanie urządzenia do sesji jest banalnie proste. Wystarczy naładować akumulatory i rozmieścić jednostki na sali (każda jednostka przypada na jednego głosującego).

Mikrofon konferencyjny (typu gęsia szyja) zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Świetlny pierścień sygnalizacji umieszczony bezpośrednio na mikrofonie sygnalizuje jego gotowość do pracy. 

Przenośna jednostka głosująca umożliwia potwierdzenie obecności (poprzez wsunięcie karty identyfikacyjnej) oraz głosowanie  „za”, „przeciw” i „wstrzymał się”, „chcę wziąć głos“ i „uwaga techniczna“. 

Jednostki głosujące są połączone za pomocą wbudowanego modułu WiFi, który z kolei łączy się  za pomocą routera bezpośrednio z obsługującym je PC.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk