H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

Wstecz / H.E.R. system - HER CCS - System konferencyjny

Oprogramowanie systemu konferencyjnego jako część systemy do głosowania H.E.R.System ma ustawione trzy rodzaje mikrofonu:

  • Mikrofon VIP – jest przeznaczony prezydenta, burmistrza, prezydenta miasta, który może w każdej wziąć głos w trakcie spotkania,
  • Mikrofon Priorytet – dla przewodniczącego, można je włączyć w każdej chwili, kiedy system jest w trakcje debaty czy dyskusji,
  • Mikrofon Grupa – włącza się tylko wtedy, gdy uczestnikowi debaty lub dyskusji udzielono głosu, o który on wcześniej wnioskował za pomocą przycisku w jednostce do głosowania.

Moduł konferencyjny H.E.R.System umożliwia nagrywanie dźwięku w czasie sesji bezpośrednio do komputera (na dysk twardy). Wyjście pliku audio jest indeksowane według różnych punktów dyskusji i uczestników dyskusji, w ten sposób jest tworzona indeksacja nagrania co umożliwia:

  • łatwą, przejrzystą i dostępną archiwizację spotkania w formacie pliku audio,
  • dokładne odszukanie każdej wypowiedzi, każdego z uczestników po spotkaniu w archiwum mediów CD-R lub na dysku, na podstawie wyników głosowania i listy obecności, co przyspiesza i ułatwia pracę w obsłudze posiedzenia.

Mikrofony stacjonarne są integralną częścią H.E.R.System. 

Podczas dyskusji lub debaty mogą przemawiać tylko ci uczestnicy, którzy byli uprzednio zalogowani i przewodniczący udzielił im głosu. 

Taki porządek poprawia jakość nagrywania dźwięku oraz ułatwia zarządzanie sesją podczas debaty. Umożliwia indeksację przemawiających podczas rejestracji dźwięku, co później ułatwia archiwizację wypowiedzi i oszczędza czas.


2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk