H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

H.E.R.System

Główną zaletą H.E.R.System jest automatyzacja przebiegu posiedzenia oraz ergonomia użytkownika. 

Pozwala na pełną obsługę sesji, począwszy od ewidencjonowania obecnych na sali, poprzez elektroniczne sterowanie debatą czy przeprowadzanie głosowań.

Wszystkie informacje mogą być wyświetlane na dodatkowych monitorach lub projektorach.

Oprogramowanie umożliwia natychmiastowe wydrukowanie listy obecności i protokołów z głosowania oraz publikację wyników w Internecie/Intranecie. Automatycznie archiwizuje informacje o odbytych sesjach, przeprowadzonych głosowaniach oraz przydzielonych kartach. Całe oprogramowanie oraz komponenty można elastycznie dobrać do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

H.E.R.System może być zainstalowany zarówno w konfiguracjach wymagających częstego demontażu, jak również jako system stacjonarny. 

Jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Oprogramowanie samodzielnie kontroluje jednostki głosujące i karty identyfikacyjne.

Spersonalizowana karta identyfikacyjna (chip) zabezpiecza i jednoznacznie identyfikuje uczestnika głosowania. Radny może wsunąć kartę w którąkolwiek jednostkę do głosowania i uczestniczyć w sesji nawet po zmianie miejsca w trakcie posiedzenia. Może być dostosowana graficznie. W wersji Optio każdy głosujący ma przydzieloną jednostkę głosującą z przydzielonym konkretnym numerem.

W każdej wersji jest możliwość rozbudowania jej o:

  • System konferencyjny, który jest zintegrowany bezpośrednio z systemem do głosowania (3 rodzaje priorytetu w hierarchii mikrofonów, automatyczne włączanie i wyłączanie mikrofonów na czas wypowiedzi). Umożliwia nagrywanie debaty, dyskusji bezpośrednio na dysk twardy komputera, gdzie może być również utworzona indeksacja całej nagranej dyskusji.
  • HER VIP: zdalny panel informacyjny który pozwala na obserwowanie przebiegu sesji on-line:
  • Intranet: dla pracowników, przebywających w trakcie sesji na swoich stanowiskach pracy
  • Internet: dla mieszkańców miasta – na stronie internetowej

 

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk