H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

Wstecz / H.E.R. system - Optio (wersja ekonomiczna radiowa)

Jest to niskobudżetowa wersja, przeznaczona dla mniejszych sejmików samorządowych, które chciałyby usprawnić pracę.

Bezkablowa jednostka głosująca umożliwia potwierdzenie obecności oraz głosowanie za”, „przeciw” i „wstrzymał się”, „chcę wziąć głos“ i „uwaga techniczna“. Korzystanie z tego urządzenia do głosowania jest bardzo intuicyjne i proste. Posiada ergonomiczny kształt i rozmiar.

Poszczególne przyciski są oznaczone kolorami, w momencie wyboru świeci się dioda LED.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk