H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

Wstecz / H.E.R. system - Wersja bezprzewodowa

Jednostka głosująca połączona jest z koncentratoremi, który poprzez moduł WiFi łączy się za pomocą routera z obsługującym go PC. 

Zapewnia 10-12 godzin nieprzerwanej pracy.

Jednostka głosująca umożliwia potwierdzenie obecności (za pomocą karty identyfikacyjnej) oraz aktywne uczestniczenie w debacie za pomocą przycisków: „za”, „przeciw” i „wstrzymał się”, „chcę wziąć głos“ i „uwaga techniczna“. 

Prawidłowe włożenie karty oraz każdorazowe naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest poprzez zapalenie się diody LED.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk