H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

Wstecz / H.E.R. system - Wersja kablowa

Jednostki głosujące są połączone za pomocą kabli z centralą komunikacyjną i obsługującym je PC. Okablowanie można dodać do stałej (wbudowanej) lub przenośnej wersji. 

Jednostka głosująca oprócz podstawowych możliwości głosowania („za”, „przeciw” i „wstrzymał się”) umożliwia potwierdzenie obecności (za pomocą karty identyfikacyjnej) oraz aktywne uczestniczenie w debacie za pomocą dwóch dodatkowych przycisków: „chcę wziąć głos“ i „uwaga techniczna“. 

Prawidłowe włożenie karty oraz każdorazowe naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest poprzez zapalenie się diody LED.

Konferencyjny system kablowej wersji

Kablową wersje H.E.R. System można rozbudować o system konferencyjny, który jest  zintegrowany bezpośrednio z systemem do głosowania. Umożliwia nagrywanie debaty, dyskusji bezpośrednio na dysk twardy komputera, gdzie może być również utworzona indeksacja całej nagranej dyskusji.


2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk