H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

Wstecz / H.E.R. system - Wersja wbudowana

Pełni zarówno funkcję jednostki głosującej jak i konferencyjnej.

Zintegrowane moduły są zabudowane bezpośrednio w stołach. Wbudowana jednostka głosująca umożliwia potwierdzenie obecności (poprzez wsunięcie karty identyfikacyjnej) oraz głosowanie „za”, „przeciw” i „wstrzymał się”, „chcę wziąć głos“ i „uwaga techniczna“.

Mikrofon konferencyjny (typu gęsia szyja) zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Świetlny pierścień sygnalizacji umieszczony bezpośrednio na mikrofonie sygnalizuje jego gotowość do pracy.Charakteryzuje się większą niezawodnością i trwałością (zainstalowane na stałe okablowanie jest zabezpieczone przed uszkodzeniem).

Wymaga minimum przygotowania przed posiedzeniem i posiada estetyczny wygląd.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk