H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

System do głosowania, rejestracji i kierowania przebiegu sesji 

H.E.R.System pozwala na pełną obsługę przebiegu sesji, począwszy od ewidencjonowania obecnych na sali, poprzez elektroniczne sterowanie debatą czy przeprowadzanie głosowań. Oprogramowanie umożliwia natychmiastowe wydrukowanie wyników listy obecności i głosowania. Utrzymuje bazy danych uczestników,  informacje o odbytych posiedzeniach, przeprowadzonych głosowaniach oraz przydzielonych kartach. Archiwizuje informacje w taki sposób, aby były w każdej chwili dostępne w dowolnej konfiguracji.

Zalety Systemu:

  • elastyczność (koncepcja komponentów Systemu i sprzętu komputerowego pozwala w łatwy sposób przystosować się do potrzeb zamawiających)
  • cały czas jest rozwijany aby spełniał  nowe oczekiwania klientów
  • usprawnienie i lepsza organizacja sesji 
  • porządek i kontrola sesji
  • skrócenie obrad oraz całej obsługi sesji
  • nowoczesna komunikacja z otoczeniem
  • wszystkie potrzebne informacje są dostępne w jednym miejscu

Jeśli Państwo są zainteresowani wykorzystaniem możliwości H.E.R. System, z przyjemnością odpowiemy na pytania. Możemy również przyjechać i zaprezentować jego możliwości. zaprezentować jego możliwości.zentować jego możliwości.

H.E.R. CCS- Konferencyjny system

Chcecie Państwo używać mikrofonów H.E.R. Systemu na inne potrzeby ( szkolenia, komisje, konferencje...) Mamy dla Państwa dodatek, który to umożliwia !Więcej

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk