H.E.R.System
Elektroniczny system do głosowania i zarządzania sesji

Wstecz / Produkty / P.H.S. System

 

Prezentacja i Głosowanie z liczącymi głosy

System stworzony dla potrzeb walnych zgromadzeń akcjonariuszy, który zabezpiecza proces prezentacji i głosowania dla nieograniczonej liczby udziałowców. Zabezpieczenie przebiegu walnego zgromadzenia za pomocą Systemu P.H.S. odbywa się poprzez wypożyczenie sprzętu. ponúkame formou služby.

System P.H.S. zabezpieczy dla Wasz:

  • elektroniczną prezentację obecnych na podstawie bazy danych akcjonariuszy danej,
  • elektroniczne odczytanie oddanych głosów przy wykorzystaniu technologii kodów kreskowych,
  • głosowanie przy pomocy 3. stawów  (ZA, WSTRZYMAŁ SIE, PRZECIW),
  • natychmiastowe opracowanie głosowań na stanowiskach pracowniczych,
  • przegląd wyników z walnego zgromadzenia (lista prezentowanych akcjonariuszy, szczegółowe i sumaryczne wyniki głosowania).


2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk