H.E.R. Systém
Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém

H.E.R.Systém

Hlasovací systém vyvinutý spoločnosťou, ktorý je určený pre mestské a miestne zastupiteľstvá a svojou koncepciou komponentov a programového vybavenia umožňuje variabilne reagovať na potreby objednávateľa. Systém môže byť inštalovaný pevne alebo mobilne, podľa priestorových možností. Samotné ovládacie prvky, hlasovacie jednotky a čipové karty, sú jednoduché a jednoznačné na obsluhu a prípravu pred zasadnutím.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk