H.E.R. Systém
Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém

Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém

Hlasovací systém vyvinutý spoločnosťou, ktorý je určený pre mestské a miestne zastupiteľstvá a svojou koncepciou komponentov a programového vybavenia umožňuje variabilne reagovať na potreby objednávateľa. Systém môže byť inštalovaný pevne alebo mobilne, podľa priestorových možností. Samotné ovládacie prvky, hlasovacie jednotky a čipové karty, sú jednoduché a jednoznačné na obsluhu a prípravu pred zasadnutím.

Nová verzia bezdrôtového systému

Všetko v jednom celku a s bezdrôtovou komunikáciou viac

HER CCS - Konferenčný systém

Chcete aj vy využívať mikrofóny H.E.R. Systému na iné účely (napr. ozvučenie školení, komisií, rokovaní...) Máme pre Vás riešenie!viac

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk