H.E.R. Systém
Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém

História

H. E. R. Systém vyrába spoločnosť A.S. Partner s.r.o., ktorá bola založená v apríli 1993 so zameraním na vývoj, výrobu a predaj aplikácií hlasovacích zariadení, konferenčných a vyhodnocovacích systémov.

Prvý H. E. R. Systém bol nainštalovaný v roku 1993 v meste Poprad pre automatizáciu priebehu zasadnutí mestkého zastupiteľstva. V tom istom roku sa H. E. R. Systémom zabezpečovalo zasadnutie výkonného výboru Svetovej federácie miest v Poprade.

V roku 1996 bola rádiová verzia H. E. R. Systému odovzdaná v Mestej časti Košice – Juh.

V roku 1998 bola mestu Levice odovzdaná prvá aplikácia H. E. R. Systému rozšírená o konferenčný systém.

V roku 2004 sa v meste Levice odovzdala prvá built-in verzia H. E. R. Systému.

V roku 2005 sa odovzdal prvý H. E. R. Systém mimo územia Slovenskej republiky. Rádiová verzia rozšírená o konferenčný systém v poľskom meste Biesko-Biala.

V súčasnosti H.E.R. Systém pri svojej práci využíva vyše 70 miest a mestských častí na území SR, ČR a Poľska.

2007 © hersystem.sk | webdesign © bart.sk